Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Misyonumuz

İnsanların her türlü barınma ihtiyaçlarını karşılamak için; Güvenli, Estetik, Ekonomik, Hazır ve yaşanabilir mekanlar üretmek. Yaşam sunmak

Vizyonumuz

Türkiye’nin Yapı Kültürünü (Yapı Sistemini) değiştirmek

Entegre Yönetim Sistemleri

Hekim Holding A.Ş. ile iştiraki olan grup şirketlerimiz Piraziz Dış Ticaret olarak;

Sürekli ve kalıcı başarının; yönetim sistemlerinin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile sağlanacağına inanıyoruz.

Bu nedenle,

 • Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı, şikâyetlerini etkin şekilde ele almayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
 • Müşterilerimizi ve süreçlerimizi etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, mükemmeliyetçilik ilkesi kapsamında ürünlerimizi en uygun değerde sunmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizi; ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002 standartlarının ulusal ve uluslararası yasal mevzuat şartlarına ve diğer şartlara uygun olarak yürütmeyi,
 • Kalite, Çevre, İSG ve Müşteri Memnuniyeti bilincini başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı,
 • Yönetim sistemlerinin ve süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • İSG tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
 • Sağlıklı ve Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini ortadan kaldırmayı veya en aza indirmeyi,
 • Risklere karşı çalışanlarımızı ve ilgili kişileri eğitmeyi, bilgilendirmeyi veya denetlemeyi,
 • Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
 • Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
 • Atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
 • Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda duyarlı olup tedbirler almayı,
 • Satın alma ve tasarım faaliyetlerini enerji verimliliğine uygun yönetmeyi,
 • Üretim sürecinde oluşan atıkları faydalı enerjiye çevirmeyi veya çevreyi koruyacak şekilde geri dönüşüm/bertaraf faaliyetleri yürütmeyi,
 • Entegre Yönetim Politikamızı tüm paydaşlarımız ile paylaşıp onların bu konudaki yönetim sistemlerinin gelişmesi içinde katkıda bulunmasını sağlamayı,
 • Standartların gerekliliklerine uyarak, bu doğrultuda hedefler oluşturmayı, gerekli kaynakları temin etmeyi, tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli gelişmeyi taahhüt ediyoruz.