Gizlilik Sözleşmesi

Genel
Bu web sitesi, www.piraziz.com.tr, Piraziz Dış Tic. A.Ş. (‘Piraziz Dış Tic. A.Ş.’) tarafından yönetilir. Bu web sitesini ziyaret ettiğiniz zaman Piraziz Dış Tic. A.Ş., doğrudan ya da dolaylı olarak (bilgi vermeniz istenen yerlerde) size dair kişisel bilgi toplayabilir. Bununla birlikte Piraziz Dış Tic. A.Ş. bu kişisel bilgileri dilediği şekil ve şartlarda herhangi bir onaya bağlı kalmadan kullanır ve toplanan kişisel bilgilerin korunmasını sağlar. Bu beyanname, Piraziz Dış Tic. A.Ş.’in bu web sitesi ile ilgili veri işleme amaçları, tanımlama bilgisi kullanımı ve kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı nasıl oluşturacağından bahseder.
Veri İşleme Amaçları
Piraziz Dış Tic. A.Ş. işini yürütmek, ilgilenebileceğiniz ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek ve bu ürün – hizmetleri sunmak ve web istatistiklerinin gelişimi için müşteriler ve web sitesindeki ziyaretçiler hakkında bilgi toplar ve işler. Verdiğiniz bilgiler, gerektiği zaman size ulaşılması için kullanılacaktır, örneğin; (bu gibi hizmetleri almamayı tercih etmediğiniz sürece) web sitesinde yapılan işlevsel değişiklikler hakkında bilgi vermek ya da sizin için faydalı olabilecek hizmetler sunmak için kullanılacaktır. Piraziz Dış Tic. A.Ş. tarafınıza verilen bilgiler doğrultusunda email ve sms yolu ile tanıtım, reklam …v.b. içerikli bilgi gönderebilir. Talep edilmemesi halinde tarafımıza ayrıca email yolu ilgi bildirilmesi gerekmektedir.
Kritik Veri
Piraziz Dış Tic. A.Ş. bu site yolu ile (politik fikirleri, dinsel inanışları, sağlık veya diğer konulardaki bilgileri açığa vuran bilgiler gibi) kritik kişisel bilgileri toplamak için çabalamaz. Şayet Piraziz Dış Tic. A.Ş. bu gibi bilgileri istiyor ise, bu durumda sizin öncelikli izniniz alınır. Lütfen, Piraziz Dış Tic. A.Ş.’e talep edilmemiş kritik kişisel bilgi vermeniz durumunda, bu bilgileri yukarıda tanımlandığı şekilde kullanmamıza izin vermiş olduğunuzu dikkate alınız.
Tanımlama Bilgileri
Piraziz Dış Tic. A.Ş. alan adı, siteye giriş sayısı, ziyaret edilen sayfalar, öncesinde/sonrasında ziyaret edilen siteler ve kullanıcı oturumunun uzunluğu dahil olmak üzere, bu web sitesinin kullanımına ilişkin bilgi toplayabilir ve bu bilgileri analiz edebilir. Bu bilgi, bir tanımlama bilgisi kullanılarak toplanabilir. Tanımlama bilgisi, web sayfası sunucumuz tarafından sabit sürücünüze yerleştirilen küçük bir metin dosyasıdır. Tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek, bir tanımlama bilgisini kullanmayı ya da kullanmamayı tercih edebilirsiniz. Tanımlama bilgisi, bu web sitesinin daha hızlı ve daha kolay kullanımını sağlayacaktır.
Üçüncü Şahıs Siteleri
Bu Gizlilik Beyannamesi’nin, bu web sitesine bağlı üçüncü şahıs sitelerini kapsamadığını not ediniz.
Haklarınızın Oluşturulması; Piraziz Dış Tic. A.Ş. ile İletişim
Piraziz Dış Tic. A.Ş.’den pazarlama mesajları almak istemiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gizlilik Beyannamesi, veri işleme faaliyetlerimiz veya bu web sitesi ile ilgili sizin işlemleriniz hakkında sorularınız olduğu takdirde de bizimle iletişime geçebilirsiniz. E-posta adresimiz info@piraziz.com.tr
Düzeltmeler
Piraziz Dış Tic. A.Ş. bu Gizlilik Beyannamesi’ndeki kısımlarda istediği zaman değişiklik yapma hakkını elinde tutar. Lütfen, değişiklikleri takip etmek üzere, bu beyannameyi zaman zaman kontrol ediniz.