Kullanım Koşulları

Genel
Bu feragatnamenin şartları (bundan böyle “Feragatname” olarak adlandırılacaktır), Piraziz Dış Tic. A.Ş.’ye (Güzelyalı Mahallesi Egemen Sokak No:13 34903 Pendik / İstanbul) (Piraziz Dış Tic. A.Ş.) ait olan www.piraziz.com.tr web sitesine uygulanır. Lütfen bu Feragatnameyi dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Bu web sitesine erişim sağlamakla ya da bu web sitesinde (veya bu web sitesi aracılığı ile) verilen bilgileri kullanmakla, bu Feragatnameye tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Belirli ürün ve hizmetlerin kayıt ve şartları ile hizmetler ve bu Feragatname arasında herhangi bir çelişkinin ortaya çıkması durumunda, bu ürün ve hizmetlere özel şartlar geçerli olacaktır.
Bu Web Sitesinin Kullanımı
Bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgiler, herhangi bir biçimde tavsiye olarak kullanılmamalıdır. Bu bilgilere dayalı kararlar sizin hesabınıza ve riskleri size aittir.
Her ne kadar Piraziz Dış Tic. A.Ş. güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan elde edilmiş, doğru, tam ve güncel bilgi sağlamaya çalışsa da, Piraziz Dış Tic. A.Ş. bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgilerin doğru, tam ve güncel olduklarına dair, sarih veya zımni, herhangi bir garanti vermez ya da beyanda bulunmaz.
Piraziz Dış Tic. A.Ş. bu web sitesinin kontrol ve idaresini Türkiye’den yapar ve bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgilerin diğer bölgeler için uygun ve kullanılabilir olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmaz. Bu web sitesini başka bir bölgeden kullanmanız durumunda, uygulanacak yerel kanunlara uymakla yükümlü olursunuz.
Piraziz Dış Tic. A.Ş., bu web sitesinin hatasız ve kesintisiz işlediğine dair, herhangi bir garanti vermez ya da beyanda bulunmaz.
Bu web sitesinin, diğer İnternet kullanıcılarının kullanımını engelleyebilecek, bu web sitesinin işlemesini tehlikeye sokabilecek/tehdit edebilecek ve/veya bu web sitesinde veya bu web sitesi (ya da web sitesinin dayalı olduğu yazılım aracılığı) ile verilen bilgileri etkileyecek şekilde kullanımı yasaktır.
Üçüncü Şahıs Bilgi, Ürün ve Hizmetleri
Piraziz Dış Tic. A.Ş.’in üçüncü şahıs web siteleri için hipermetin linkleri sağlaması durumunda, bu gibi web sitelerinde ya da bu web siteleri aracılığı ile sağlanan herhangi bir ürün veya hizmet konusunda, Piraziz Dış Tic. A.Ş.’in bu linkleri onaylaması söz konusu değildir. Bu gibi linklerin kullanımına dair riskler tamamen size aittir ve Piraziz Dış Tic. A.Ş. bu gibi web sitelerin içerik, kullanım ve geçerliliğine dair herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülüğü kabul etmez. Piraziz Dış Tic. A.Ş., bu gibi web sitelerin içeriklerinin gerçekliğini, doğruluğunu, akla uygunluğunu, güvenilirliğini ve tamlığını doğrulamamıştır.
Fikri Haklar
Piraziz Dış Tic. A.Ş. ya da ilgili mal sahibi, bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgilere (tüm metin, grafik ve logolar dahil olmak üzere) ilişkin tüm hakları (telif hakları, ticari markalar, patentler ve diğer tüm fikri haklar dahil olmak üzere) elinde tutar. Bu web sitesinde yer alan bilgileri herhangi bir biçimde, Piraziz Dış Tic. A.Ş.’in öncelikli yazılı izni ya da mal sahibinin uygun izni olmaksızın kopyalayamaz, yükleyemez, yayınlayamaz, dağıtamaz veya çoğaltamazsınız. Bununla birlikte, bu web sitesinde yer alan bilgileri kendi kullanımız için basabilir/veya yükleyebilirsiniz.
Çevirimiçi İletişim
Piraziz Dış Tic. A.Ş.’e e-posta aracılığı ile gönderdiğiniz mesajlar güvenli olmayabilir. Piraziz Dış Tic. A.Ş., herhangi bir gizli bilgiyi Piraziz Dış Tic. A.Ş.’e e-posta yolu ile göndermemenizi tavsiye eder. Şayet, Piraziz Dış Tic. A.Ş.’e e-posta yolu ile mesaj göndermeyi tercih ediyorsanız, bu mesajların üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilme, kötüye kullanılma ve değiştirilme riskini kabul etmiş olursunuz.
Yükümlülük Kısıtlaması
Piraziz Dış Tic. A.Ş. ya da ona ait herhangi bir aracı ya da taşeron, aşağıdaki koşullardan doğan, aşağıdaki koşulları içeren fakat bununla sınırlı olmamak üzere, (Piraziz Dış Tic. A.Ş.’e bununla ilgili bilgi verilmiş olsa da) kâr mahrumiyeti dahil, doğrudan, dolaylı, özel, arızi, önemli, cezayı gerektiren hasarlar veya cezai tazminatlar ile yükümlü olmayacaktır; i) Bu web sitesine erişim veya bu web sitesinin kullanımı ile bağlantılı olarak, herhangi bir teçhizat ya da diğer yazılımda ortaya çıkacak herhangi bir hasar, virüs veya diğer her türlü aksaklıklar. ii) Bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen herhangi bir bilgi. iii) Piraziz Dış Tic. A.Ş. ya da size iletilen bilgilerin ele geçirilmesi, kötüye kullanılması veya değiştirilmesi. iv) Bu web sitesinin işlememesi veya kullanılabilir olmaması. v) Bu web sitesinin kötüye kullanımı. vi) Verilerin kaybolması. vii) Bu web sitesi tarafından kullanılabilir hale getirilen herhangi bir yazılımın yüklenmesi veya kullanımı. viii) Bu web sitesinin kullanımı ile bağlantılı olarak üçüncü şahısların iddiaları.
Yükümlülük kısıtlaması aynı zamanda Piraziz Dış Tic. A.Ş. yöneticileri ve çalışanlarının yararına düzenlenmiştir.
Uygulanacak Kanun
Bu web sitesi ve ona ait Feragatname, Türkiye kanunlarına uygun olarak düzenlenecek ve yorumlanacaktır. Bu Feragatname ile bağlantılı tüm itirazlar, İstanbul Mahmeleri ve İcra Daireleri mahkemelerinin inhisarı yargı dairelerine götürülmelidir.
Bu Feragatnamenin çeşitli dillere yapılan çevirilerinde, yorumlamada bir çelişki veya farklılık olması durumunda, Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.
Düzeltmeler
Piraziz Dış Tic. A.Ş., bu Feragatnamenin şartları da dahil olmak üzere, bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgileri, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını elinde tutar. Değişiklileri takip etmek üzere, bu Feragatnamenin şartları da dahil olmak üzere, bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığı ile verilen bilgileri periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir.