Yönetim ve Ofis Yapıları

Yönetim ve Ofis Yapıları

Uygun maliyetli, kaliteli, verimli, kalıcı ve geçici modüler ofis ve yönetim binaları sürekli değişen taleplere cevap verebilmektedir. Bu binalar geleneksel binalardan görsel olarak ayırt edilemeyecek şekilde tasarlanabilmektedir. Estetik özelliklere ek olarak bina fiziği, yönetmelik ve bina kodlarına uyum sağlayan modüler binaların maliyeti genellikle geleneksel inşaat yöntemleri ile rekabet edebilmektedir.